Wednesday, March 16, 2011

DON'T BE SAD 13

MASIH ADA YANG SELALU MENGABULKAN PERMINTAAN ANDA


siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan dan kesedihan? kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta dan meratap semua makhluk? siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? tidak lain, adalah hanya Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

adalah suatu kewajipan untuk berdoa dan meminta kepadaNya dalam keadaan lapang mahupun sempit, dalam keadaan mudah mahupun ketika susah. kita harus menumpahkan semua permasalahan ke pangkuanNya dan kita juga tetap harus bertawassul kepadaNya. kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbangNya sambil memohon, menangis merendahkan diri dan meminta keampunanNya. dan kemudian, tunggulah! kerana pada saatnya nanti akan datang pertolongan, ma'unah (huluran), bantuan dan kemudahan yang bersumber dariNya.

atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berada kepadaNya... (An-naml: 62)

jawapannya adalah bahawa, Allahlah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit dan meringankan beban orang yang mendapat cubaan.

maka apabilamereka naik kapal, meeka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. (Al-'Ankabut: 65)

doa anda kepada Rabb terhitung sebagai wujud lain dari ibadah dan bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian yang lebih dari apa yang anda minta. maka dari itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, nescaya dia tidak akan pernah resah, gundah dan berserabut fikirannya.

semua tali akan mengerut kecuali taliNya dan semua pintu akan tertutup kecuali pintuNya.

No comments:

Post a Comment