Thursday, December 23, 2010

DON'T BE SAD 10

TERIMALAH QADAK DAN QADAR ALLAH

Firman Allah S.W.T. di dalam surah Al-Hadid, ayat 22: Tidak ada sesuatu (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya...

Tinta pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan, setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Maka...
...Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami... (At-Taubah: 51)

Apa yang membuat anda benar tidak akan membuat anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat anda salah tidak akan membuat anda benar.

Anda harus menyerahkan semua perkara kepada takdir agar tidak ditindas oleh bala tentera kebencian, penyesalan dan kebinasaan. Dan percayalah dengan kebenaran qadak sebelum anda dilanda banjir penyesalan! Dengan begitu, jiwa anda akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang memang harus ditempuh. Dan apabila kemudian terjadi perkara-perkara yang tidak anda inginkan, maka itupun merupakan sebahagian dari ketentuan yang memang harus terjadi. Jangan pula anda berandai:
"Seandainya aku melakukan begini dan begini, nescaya akan begini dan begini." Akan tetapi katakanlah: "Semua yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi." (Al-Hadis)
No comments:

Post a Comment