Thursday, December 16, 2010

DON'T BE SAD 9

TEGUHKANLAH KEPERIBADIAN ANDA

Jangan mudah mengenakan dan meniru-niru ciri keperibadian umat lain! Kerana, itu akan menjadi petaka yang tidak akan mudah reda bagimu. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri, suaranya, gerakan tubuhnya, ucapannya, kemampuannya dan keadaannya sendiri, kebanyakan akan meniru budaya bangsa lain. Dan itulah yang disebut dengan melatah, mengada-ngada, berpura-pura dan kehilangan jati diri.

Sejak zaman Nabi Adam A.S. hingga makhluk terkhir ciptaan Allah tidak pernah ada dua orang yang sama seperti rupanya. Maka, mengapa masih ada manusia yang memaksa diri untuk menyamakan perilaku dan keperibadiannya dengan bangsa lain?

Anda sama sekali berbeza dari Zaid dan 'Amr. Kerana itu, jangan memaksakan diri untuk meniru-niru keperibadian orang lain!

Tetaplah berpijak dan berjalan pada keadaan dan perilaku anda sendiri!

...sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumya masing-masing... (Al-Baqarah: 60)

Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang masing-masing menujunya: Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan... (Al-Baqarah: 148)

Hiduplah sebagaimana anda diciptakan; janganlah mengubah suara anda dan jangan pula merubah cara berjalan anda! Tuntunlah diri anda dengan wahyu Ilahi, tetapi juga jangan melupakan keadaan anda dan jangan membunuh kemerdekaan anda sendiri!

Anda memiliki corak dan warna sendiri. Dan kami menginginkan agar anda tetap seperti itu; dengan corak dan warna anda sendiri, sebab anda diciptakan demikian. Kami mengenal anda seperti itu, maka:

Janganlah seseorang di antara kalian menjadi orang yang tidak berpendirian.

Sesungguhnya perbezaan warna kulit, bahasa dan kemampuan kita masing-masing merupakan tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Kerana itu, jangan sekali-kali mengingkari tanda-tanda kebesaranNya.
No comments:

Post a Comment